Απαντήσεις θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων σε Ιστορία, Ανάπτυξη Εφαρμογών
3 months, 3 days ago
6

Στα μαθήματα της Ιστορίας και της Ανάπτυξης Εφαρμογών, φυσική εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων.

Ιστορία Γ΄ ΓΕΛ – Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Φυσική Γ΄ ΓΕΛ – Ο.Π. Θετικών Σπουδών ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Γ΄ ΓΕΛ – Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

 Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.