120 δόσεις: Τι και πώς αποδεσμεύεται με την ένταξη ενός φορολογούμενου
5 months, 14 days ago
6

Τι ακριβώς ισχύει και ποιες καταθέσεις «γυρίζουν» στους φορολογούμενους. Τι και πως αποδεσμεύεται με την ένταξη ενός φορολογούμενου στις 120 δόσεις. Γιατί είναι κρίσιμη η γρήγορη έκδοση «Βεβαίωσης Αποδέσμευσης» και η κατάθεσή της στην τράπεζα.

Το «ξεμπλοκάρισμα» τραπεζών λογαριασμών μετά την ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις δεν μεταφράζεται σε ανάκτηση κεφαλαίων τα οποία έχουν δεσμευθεί πριν την έκδοση Βεβαίωσης Αποδέσμευσης, ακόμα και εάν αυτά δεν έχουν ακόμα αφαιρεθεί από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών. Σε αρκετές περιπτώσεις η δέσμευση του λογαριασμού δεν μεταφράζεται και σε ταυτόχρονη κατάσχεση των όποιων καταθέσεων δεν προστατεύονται από σχετικές διατάξεις (ακατάσχετο όριο).

Αυτό διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, μετά από παράπονα οφειλετών οι οποίοι προχώρησαν σε ρύθμιση των οφειλών τους και περίμεναν πως θα πάρουν πίσω χρήματα τα οποία είχαν δεσμευθεί στις τράπεζες, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι της ΑΑΔΕ ορίζουν ρητά πως το ξεμπλοκάρισμα αφορά «μελλοντικές απαιτήσεις».

Το παράδειγμα του Χ.Π. είναι ενδεικτικό και όπως προκύπτει από φοροτεχνικά γραφεία η περίπτωσή του κάθε άλλο παρά μοναδική είναι. Πολλοί φορολογούμενοι έχουν εσφαλμένη εικόνα αναφορικά με το τι και πως αποδεσμεύεται με την ένταξη στις 120 δόσεις.

Ο τραπεζικός λογαριασμός του Χ.Π είχε δεσμευθεί από την εφορία, αλλά το δημόσιο δεν είχε ακόμα «τραβήξει» από την τράπεζα κεφάλαια 5.000 ευρώ τα οποία παρέμεναν, όμως, δεσμευμένα. Όταν ο οφειλέτης προσκόμισε την Βεβαίωση Αποδέσμευσης μετά την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων, περίμενε πως θα έχει πρόσβαση στα 5.000 ευρώ, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη.

Όπως του διευκρίνισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες διαθέσιμα είναι τα κεφάλαια τα οποία εφεξής θα μπαίνουν στον τραπεζικό λογαριασμό (προσοχή στις εξαιρέσεις συμψηφισμών για χρέη από και προς το δημόσιο) και αυτό ισχύει για όσο ο οφειλέτης είναι συνεπής στους όρους της ρύθμισης.

Παραβίαση των όρων, συνεπάγεται αυτόματη νέα δέσμευση του λογαριασμού χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί εκ νέου κατασχετήριο. Με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το taxisnet θα στέλνει σήμα στις τράπεζες να ξανακλειδώσουν τον λογαριασμό.

Όπως έγραφε χθες το Euro2day.gr με τις νέες διατάξεις οι οποίες τέθηκαν σε πρακτική εφαρμογή από τις αρχές Σεπτέμβρη προβλέπεται πλέον ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι εντάσσουν τις οφειλές τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων, εκτός από προστασία έναντι μελλοντικών κατασχέσεων κερδίζουν και τον περιορισμό των συνεπειών των κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν ήδη επιβληθεί στα χέρια τρίτων, με τη θεσμοθέτηση της αποδέσμευσης των μελλοντικών απαιτήσεων. Πρακτικά, αν η εφορία έχει «τρυπώσει» στον τραπεζικό τους λογαριασμό θα σταματήσει εφεξής και όσο τηρείται η ρύθμιση να μπλοκάρει την κίνηση του λογαριασμού αυτού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιστρέψει όσα ήδη έχουν κατασχεθεί.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι εξαιρετικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, περιορίζονται οι συνέπειες των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια παντός τρίτου, υπό την έννοια της αποδέσμευσης και απόδοσης κατά νόμο των μελλοντικών απαιτήσεων, ήτοι των απαιτήσεων που γεννώνται μετά τη γνωστοποίηση στον τρίτο της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης, και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Εχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης ή έχει καταβληθεί η προκαταβολή,

2. Η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει, και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις αυτές.

Κρίσιμος χρόνος για την έναρξη εφαρμογής της αποδέσμευσης λογαριασμών είναι ο χρόνος γνωστοποίησης της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης στον τρίτο από τον οφειλέτη με κάθε πρόσφορο μέσο, το αργότερο εντός μηνός από την έκδοσή της. Από την γνωστοποίηση της Βεβαίωσης στον τρίτο αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο αποκλειστικά μελλοντικές απαιτήσεις, ήτοι απαιτήσεις που γεννώνται μετά την γνωστοποίηση. Αντιθέτως, ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν μέχρι τη γνωστοποίηση στον τρίτο της Βεβαίωσης αποδίδονται στο Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση ποσά απαιτήσεων που έχουν αποδοθεί ή αποδίδονται στο Δημόσιο δεν επιστρέφονται και πιστώνονται έναντι της δόσης ή των δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, ήτοι τις απαιτήσεις που τυχόν γεννήθηκαν και δεν έχουν αποδοθεί από τη γνωστοποίηση της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης και μέχρι τη γνωστοποίηση στον τρίτο της ανατροπής της ρύθμισης καθώς και τις λοιπές μελλοντικές απαιτήσεις, ενώ τυχόν αποκτηθέντα στο μεταξύ δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου.

 

euro2day